Category: Hovudside

0

Sakspapir til Årsmøtet

Vedlagt ligg årsmeldinga, dagsorden med sakliste, saksinnhald og saksframstilling. Velkomne på årsmøte. Dagsorden med sakliste Årsmelding 2015 Årsmøte Vedlegg

0

Årsmøte i Fotballgruppa

Kjære fotballvener, 07. mars er det tid for Rosendal Turnlag – Fotball (RTF) sitt årsmøte. Her er sakliste for møtet. Sakliste: Godkjenne de som har stemmerett Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglane Velge møteleiar, referent og...

0

Trekning av dugnadsgåvekorta

Som kjend skal det trekkjast tre gåvekort blant dei av dugnadsgjengen som har delteke sju eller fleire gonger på dugnad i «Ullvaren». Kvart gåvekort er på heile kr 5.000! Trekninga skjer tysdag 16. februar...

0

Medlemskontingent 2018

Til alle Rosendal Turnlag (TL) medlemar. Rosendal TL har elektronisk medlemsregistreringssystem. Systemet som heiter SuperInvite, er online-basert, og skal hjelpa oss med såvel medlemsregistrering  som kontingentinnbetaling. Medlemskontingenten er særs viktig for klubben, så vi...

0

Vekeplan for dugnad i Ullvaren

Som kjend har Turnlaget ein stor dugnadsjobb på Ullvaren. Her er vekeplan for veke 1, har du tid til å vera med er det fint om du stiller opp eller melder din ankomst på...

0

Trenar kurs i fotball

Det vert arrangert to trenarkurs i Rosendal i vinter. Trenar 2 kurs er tenkt onsdag 27. januar kl.18:00 – 21:00, samt laurdag 30. og sundag 31. januar kl.10:00 – 16:00. Trenar 3 kurs vert onsdag...

0

God jul og Godt nyttår

Nok eit hendingsrikt år ligg bak oss med stor aktivitet blant store og små. Mange born & ungdomar på treningane, aukande aktivitet i dei ulike gruppene, og mange lag og glimrande prestasjonar i NorwayCup....

0

Sal av bygg- og interiørvarer frå Ullvarefabrikken

Rosendal Turnlag (RT) skal i desember starte med sal av inventar og material frå den gamle Ullvarefabrikken i Rosendal. Salet skal føregå via denne facebookgruppa og prinsippet er enkelt, fyrste mann til mølla. Det...

0

Sonesamling

Lørdag og søndag 16. – 17.januar 2016 blir det sonesamling i Rosendal for heile Sunnhordland. Dei har leigd heile Samfunnshuset i Rosendal, samt gymsal og garderobe. R.T. Fotball er med og tilrettelegge opplegget. Det...

0

Fullt hus, kaker og brus

Forrige sundag var det duka for den tradisjonsrike avslutningsfesten til Rosendal si fotballgruppa. Salen var smekkfull av fotballspelarar, sysken, føresette og besteforeldre. Alle lag vart heidra med pokal og medaljar som takk for ein...

0

Ei stor helg

Etter ei utruleg flott helg i Oslo i forbindelse med nominasjon til Nikkenprisen, vil eg takka alle som sendte meg helsingar og mange godord. Det var både lærerikt og ei stor positiv oppleving. Helsing...