Rosendal trim

Retningslinjer for trening hjå Rosendal Trim

Når du har betalt medlemsavgift kan du trene så ofte du vil frå kl 0600 til 2400. Du kan byrje å trene frå og med det året du fyller 16 år. Rydd på plass vektene etter deg så vert det hyggelegare for alle. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med ein av vaktene. All trening på eige ansvar. God trening 🙂

Ordinære prisar

 • Drop-in                      75 kr
 • 1 månad                  350 kr
 • 6 månadar             1300 kr
 • 12 månadar           2200 kr
Rabattordningar (gjeld berre for 12 mnd)
 • Studentar 500 kr
  • Gjeld berre dei som bur vekke og trenar i feriar/enkelte helgar
 • Skuleelevar 1750 kr
  • Gjeld elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule
 • Familiar  1750 kr
  • Gjeld per person når fleire familiemedlemar nyttar rabattordninga saman
 • Medlemar av Rosendal Turnlag 1750 kr
  • Du er medlem om du har betalt avgift til turnlaget (gjeld og støttemedlem)
 • Pensjonistar 1750 kr

Betaling og nøkkelkort

 • Finn høveleg medlemsskap
 • Overfør aktuell sum til kontonummer 3460 07 54892
 • Merk betalinga med namnet på den medlemsskapet skal stå i
 • Nøkkelkort får du av Geir Ove Fosse eller på Sport 1 i Rosendal
 • Nøkkelkort kostar 100 kr + 100 kr i depositum (hugs kvittering på betalt avgift)
 • NB! Nøkkelkortet vert automatisk stengd når medlemsskapet går ut

Vakter

Namn Telefon
Geir Ove Fosse (leiar) 906 94 791
Kjersti Holmedal 450 20 563
Trond Eik 476 46 962
Tommy Grøtte 473 00 663
Olav Måkestad 971 94 230
Wenche Enes 959 67 808
Kåre Hass 915 33 443
Eskil Grøtte 473 56 800
Mette Sandvik 918 06 855