Eigendel på bortekampar

Eigendel på bortekampar

Når det gjeld reiser til bortekampar med privatbil, betalar spelarane eigendel direkte til sjåføren. Ferjer og bompengar dekkjer klubben, ein skal nytta klubbens ferjekort så langt dette lar seg gjera. Skjema for ferjer og bompengar finn de her.
Kvitteringar må leggjast ved for å få refundert utgiftene.

Eigendel på bortekampar er:
Bergen, Bømlo og Stord kr. 200,- pr.pers.
Jondal, Odda, Ølve og Halsnøy kr. 100,- pr.pers.