A-lags trenaren er på plass

Andrejus Tereskinas er komen til Rosendal i dag.
Han vil delta på treninga til A-laget i kveld.


Tereskinas skal bu i gamle ullvaren til anna bustad er på plass. Er det nokon som har bustad til leige er det gildt om de tek kontakt.