Aeorobicen tek julaferie

Det vert ikkje aerobic i kveld (tysdag) pga sjukdom. Dermed sluttar vi av for i år og tar juleferie. Begynner på igjen tirsdag 8 januar. Husk zumba på torsdag!