Agenda til trenar/lagleiar

1 Eigenandel reiser og transport plan
2 Fair Play – haldnings kampanje
Foreldrevettreglar
Haldnings kontrakt
3 Sportsplan
4 Treningstider
5 Rydding / orden
Rydde bane og garderobe etter trening og kamp
6 Overtrekksdrakter
7 Ferdighetsmerke
8 Fredagstreninga
9 Heimesida
10 Spelar lister og registrering
11 Ymse