Aktivitetsleiarkurs

Rosendal T.L. arrangerte tysdag, laurdag og sundag denne veka kurs for trenarar for dei yngste laga. Eivind Nissestad frå Trio var kursleiar. Det vart eit et lærerikt og positivt kurs og dette er nok eit kurs mange fleir burde ta seg tid til å vera med på. Tysdag og laurdag var teori, sundag praksis med øvelsar.


Det var 8 kursdeltakarar, desse var: Hilde Olderkjær, Cecilie Jonasen, Frank Chr. Steffensen, Maren Guddal, Jonas Havnerås, Bodil Øyre, samt Roar Musland og Anita Simensen frå Uskedal. Bildet viser 6 av kursdeltakarane, samt eit minilag, som kursdeltakarane instruerte. Takk til dei.