Anders Næs fekk stipend

Anders fekk på kretstinget på Stord idag tildelt stipend for å vera det største fotballtalentet i Hordaland. Dette er utruleg bra med tanke på kor mange som er med i ei  slik tevling.


Bilete er frå då stipendsjekken vart overrekt. Anders er framleis på La Manga og kunne ikkje delta sjølv. Dermed var det Rosendal sine representantar på tinget, Arvid Nes og Tone Høyland som mottok sjekken for Anders.