Årsmelding 2013 – Rosendal Turnlag

Årsmeldinga for Rosendal Turnlag er klar. Alle meldingane frå gruppene er lagt inn i eit felles dokument. Nokre grupper har ikkje sendt inn melding. Dersom det gjeld di gruppe så send meldinga snarast til Willy.


» Årsmelding 2013