Årsmøte 2008

Det vert årsmøte i Samfunnshuset sundag 30. november klokka 18:00 for Rosendal Turnlag.
Sundag 23. november for fotballgruppa på same stad og til same tid .


Vanlege årsmøtesaker vert handsama.

Saker som skal handsamast må vere styret i hende innan 21. november.