Årsmøter

Årsmøte for Rosendal Turnlag:
Tid:  Sundag 16. februar kl 1800
Stad: Møterom  i Rosendal samfunnshus.
I tillegg til vanlege årsmøtesaker blir det eit punkt strategiplan for RT
Årsmeldinga vert tilgjengeleg på heimesida.
Forslag som skal handsamast på møtet må vere styret i hende innan 2. februar.

Årsmøte i fotballgruppa
Tid: Sundag 9. februar kl 1800
Stad: Møterom Rosendal samfunnshus