Avslutningsfest for miniane

Tysdag 13. oktober klokka 17:30 vert det avslutningsfest for minilaga i Rosendal Samfunnshus.