Barnefotballkveld

Hordaland Fotballkrets har lag eit opplegg på korleis klubbane kan gje eit best mogleg opplegg for barnefotball (6-11 år) lokalt. Rosendal fotball søkte og har fått bekrefta at vi kjem med på opplegget. Dette er berekna på leiarar, trenara, samt foreldre som har ansvar for barn i den alderen. Håpar at alle kan stilla. Kurset er i Rosendal Samfunnshus 16. mars.


Program
Fyrste del
Sted: Rosendal Samfunnshus.

Andre del
Sted: Gymsal/Kunstgrasbane

Tid: Onsdag 16. mars, kl.18:00 – 19:30

Teori (info): Kl. 19:30 – 20:45, praksis på treningsfeltet, demostrasjon av øvelsar. Kl. 20:45 – 21:15 blir det oppsummering av økta, m.m.

Gje ei tilbakemelding til Arvid Nes om kven som vert med. Mob.: 48 22 80 26,
epost: arv-ne@online.no

Velkommen til alle.