Barnefotballkvelden er utsatt

Barnefotballkvelden som var satt opp onsdag 16. mars, er etter ynskje frå Hordaland Fotballkrets utsett til torsdag 31. mars, kl.18:00. Årsaka er at førelsaren måtte ut på reiseoppdrag. Så vel møtt torsdag 31. mars!