Besøksrekord på nettstaden

I samband med Norway Cup har det vert besøksrekord på nettstaden til Rosendal Turnlag. Talet har stege jamnt gjennom turneringa og toppa seg igår med 261 unike treff. Det vil seia 261 ulike pc'ar har vert innom.


Same dagen var det nær 6000 sidevisningar. Dette er ny rekord for Turnlaget sine sider.