Bestilling av minibuss

Bestilling av minibuss

Bestillingar gjeld for heile dagar.

Lastar....

Avbestilling gjer du på dette skjema


Informasjon i forhold til leige

Bussen tek 16 passasjerar. Sjåfør kjem utanom så dvs. 17 inkludert sjåfør.

Prisar for Rosendal sine fotballag:

Til Bergen, Voss og Bømlo kr. 200,- pr.pers.
Til Stord kr. 150,- pr.pers.
Til Odda, Harding, Solnut og Jondal kr. 100,- pr.pers.
Til Strand-Ulv, Njardar, Øystese og Norheimsund kr. 100,- pr.pers.
Innad i Kvinnherad (forutan Strand-Ulv) kr. 50,- pr.pers.

Leige av buss utan noko tilknyting til Rosendal Turnlag sine lag:

Kr. 10,- pr. km, for korte turar i nærområdet. Dersom bussen vert oppteken i meir enn 2 timar vert det i tillegg ein kostnad på kr 500,-. 

For spesielle turopplegg, er det pris etter avtale. Kontakt Jonathan Byrkjenes (dagleg leiar),mail: jonathan@rosendal-turnlag.no evt. mobil 908 65 722.