Category: Dugnad

0

Dugnad

Rosendal T.L. er no i gong med å ferdiggjere arbeidet på ullvarefabrikken. Ein treng meir folk for å bli ferdig med jobben innan mandag. Ta kontakt med Arvid Nes eller Raymond Olsen om når...

0

Ei bønn om hjelp!

Hei alle saman, no er det snart krise. Vi har ikkje framdrift nok på dugnaden i Ullvaren og det kostar RT pengar om vi ikkje kjem i hamn. Dette er ei bønn til alle...

0

Dugnad i Ullvaren

Fotballstyret ynskjer hjelp til dugnadsprosjektet i Ullvarenfabrikken. Fase 2 har starta og vi treng mukje hjelp for å kome i hamn. Underteikna veit at vi alle har mange oppgåver både på jobb, heime og for...

0

Trekning av dugnadsgåvekorta

Som kjend skal det trekkjast tre gåvekort blant dei av dugnadsgjengen som har delteke sju eller fleire gonger på dugnad i «Ullvaren». Kvart gåvekort er på heile kr 5.000! Trekninga skjer tysdag 16. februar...

0

Vekeplan for dugnad i Ullvaren

Som kjend har Turnlaget ein stor dugnadsjobb på Ullvaren. Her er vekeplan for veke 1, har du tid til å vera med er det fint om du stiller opp eller melder din ankomst på...