Det vert ikkje friidrett på tirsdag

Det vert ikkje trening i friidrett

for 4 klasse og oppover på kommande tirsdag.


Vel møtt neste gang!