Det vert ikkje idrettsskule idag

Det vert ikkje trening for Idrettsskulen idag kl.18.00 grunna Solidaritetsmarsj på Malmanger skule. Oppmodar alle å stille på marsjen kl 17.30 i staden.

Helsing Kjersti