Ei flott gåve frå Wenche

Som dei fleste veit har Wenche Skaaluren gjeve ut boka «Minneboka mi» i haust. Det du kanskje ikkje veit er at overskotet på salet av denne boka har ho i dag overrekt Rosendal Trurnlag.


 
Her mottek Wenche ei bloma-helsing frå turnlaget

kr 40000,- fekk leiar i turnlaget, Willy Kalsås overrekt i kantina på rådhuset i dag. Rosendal Turnlag vil takka Wenche for denne flotte gåva. Willy kunne forsikra Wenche om at desse pengane skal stå på eigen konto til ei finn ut kva ein skal nytta dei til.


Barnehagen var på plass i kantina