Eit yrande liv på miniavslutning

I kveld var det avslutning for minilaga i Rosendal. Det var kring 150 born og vaksne som møtte opp. Med rundt 100 minispelarar (6-10 år) ser det ut til at rekrutteringa for Rosendal sine seniorlag er sikra.


Fyrst var det trening ein halvtime før det vart servert pølse, is og brus til alle spelarane. Vi takkar for vårsesongen og ynskjer alle ein god sommar og velkomen tilbake til haustsesongen.