Eventyrar Rainer Gamm kjem til Rosendal

Rainer Gamm frå Tyskland har lagt ut på mange eventyr/ekspedisjonar dei siste åra. Sist i rekkja er turen frå Berlin til Alta på 80 dagar som han gjennomførte i sommar. Framkomstmiddel var skike rulleskøyter. Nødvendig medbrakt utstyret var pakka i ein pulk som var oppgradert med hjul for å takla sommarføret.


Ferda gjekk frå Brandenburger Tor gjennom nord Tyskland, og vidare over til Sverige. Etter ei lang ferd gjennom Sverige kryssa han grensa til Finland og seinare inn i Finnmark sør for Kautokeino. Etter 80 dagar og nær på 3000km gjekk han i mål i Alta.

Rainer Gamm kjem til Rosendal Turisthotell fredag 8. januar 2010 for å halda føredrag om turen. Han kjem til å ha med seg pulken samt ein del av utstyret han nytta på den lange turen.
Skike Norge