Fagseminar

Rosendal T.L. fotballgruppa deltok på Hordalands Fotballkrets sitt fagseminar og leiarmøte på Thon Hotell Kokstad, 12. -13.februar. R.T. var representert ved Arvid Nes og Kjell Ove Underhaug. Det var både lærerikt og eit sosialt, nyttig møte.


Vi fekk gode diskusjonar med nåverande leiar for NFF, og den nye kandidaten Yngve Hallen. Rosendal T.L. fekk òg overrekt krystallvase og diplom for krinsmeisterskapet jentelaget vann i 2009.