Fair Play i Rosendal

Som et ledd i Fair Play i Rosendal T.L. har klubben innført en forpliktet håndhilsen for spillere og trenere.