Foreldrevettreglar

Foreldrevettreglar


Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til fotball, enten som deltaker, som tillitsvalgt eller som foreldre/foresatte.

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening – barna ønsker det.

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare dine kjente.

3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.

5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.

7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.

11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja.

12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.

 

Norges Idrettsforbund – Norges Fotballforbund – Norges Friidrettsforbund – Norges Skiforbund – Norges Gymnastikk- og Turnforbund

 1901 Aktiv idrett i OVER 100 år