Skjema

Diverse skjema

Her legg vi ut diverse skjema som de kan ha nytte av gjennom sesongen.

Dei skjemaene de finn her skal og liggja i lagleiarpermen som de har fått utdelt. Dersom de ser det manglar noko her så ver gild og nytta «kontakt oss» skjema.

 Transportplan  Diverse skjema og kontrakter på fotball.no
 Reisetider  Årsmelding mal (doc)
 ReiseoppgjerskjemaRefusjon av ferje- og bompengar
 Eigenbetaling på reiser
 Summering reiseoppgjerskjema
 Foreldremøte gjennomføring
 Registrering av spelarar
 Bruk av banar
 Betaling av interne dommarutgifter