Fotballar på avveie

Kampballane til herre a-laget er forsvunne frå skapet. Dersom det er nokon som veit noko om kor dei er, håpar vi de kan ta kontakt. Dette er dyre fotballar.


7 ballar er borte og har vert borte i 14 dagar.

Dersom du har lånt ballane ber vi deg leggja dei tilbake.

Veit du noko, ring Arvid på telefon 48228026.

Dersom du veit noko om dei, men vil vera anonym, kan du sende inn ei melding her. Då legg du kun inn meldinga utan å skriva kven du er.