Fotballavslutning på Rosendal Turisthotell

Laurdag kveld var det klart for den årvisse avslutningsfesten til fotballgruppa. Her var alle senior lag, samt trenarar og lagleiarar på alle aldersbestemte lag invitert. 70-80 gjester var samla på Turisthotellet,


Etter ein god middag var det klart for prisutdeling. Alle trenarar og lagleiarar fekk kvar sitt gåvekort. Pris for flest treningar, flest mål osv vart delt ut til spelarane på seniorlaga.

Komande sundag er det fest for dei aldersbestemte laga. Festen startar klokka 15:00 i Smfunnshuset.