Fotballkalendar 2009

Rosendal Turnlag, ved fotballgruppa, har laga ein «fotballkalendar» for 2009. Denne har bilete frå fotballaktivitetar i 2008. Det vert sal av kalendaren om litt.


Det er lag som skal til Norway Cup i 2009 som vil koma rundt å selja kalendaren. Nytt då høvet til å få deg ein flott kalendar samtidig som du støtter fotballgruppa.