Fotballmøter

Det vert informasjonsmøte angåande neste fotballsesong, kommande laurdag, 3. januar, i fotballrommet. Klokka 14:00 for dame a-laget og klokka 15:00 for herre a-laget.


Vi oppmoar alle som vil vera med neste sesong om å stilla. Det vert gitt generell informasjon om planar for sesongen.