Fotoalbum

Rosendal Turnlag sitt fotoalbum

Her vil vi leggje ut bilete frå aktivitetar o.l. som føregår i turnlaget.

Vi håpar alle som har foto av aktivitetar som de deltek på kan sende dei inn til oss. Då legg vi dei ut her og alle kan ha glede av dei. Der det manglar lenke, manglar vi bilete så vi er takksame for ditt bidrag. 


 Minilag  Friidrett
 Lillegutelag  Judo
 Lillejentelag  Ski
 Smågutelag  Turgruppa
 Småjentelag  Turn
 Gutelag  Fotballfest 2009 aldersbestemt
 Jentelag  Fotballfest 2008 aldersbestemt
 Damelag  Minifest 2009
 Herrelag  Minifest 2008
 Oldboys  Kunstgras
 Norwaycup 2008  Barnetrim
 Norwaycup 2009  
 Anders på landslaget  
 Fotballskule