Fra 12 til 13 år – Det mest kritiske året i fotballen

Vi nærmere oss slutten av sesongen og i mange klubber med lag i G12 og J12 klassen vil det i kommende periode diskuteres hvordan klubben på en best mulig måte kan skape en god overgang for spillerne inn mot ungdomsfotballen. Statistikken viser at det er i denne perioden vi mister flest spillere, fordi vi sliter med å tilpasse tilbudet til den enkeltes ønsker, ambisjoner og behov. Det er derfor meget viktig at man tidlig – og med rot i kunnskaper omkring hvordan dette på en god måte kan og bør gjøres – etablerer en praksis i klubben som fungerer.


Her finner du en artikkel fra Øyvind Larsen, fagansvarlig for trener- og aktivitetsutvikling i NFF, som vil være meget nyttig å ta med i drøftinger som gjøres i klubben omkring dette tema.

Lykke til!

mvh
Jan Otto Solberg

Klubbutvikler og informasjonskonsulent
Hordaland Fotballkrets
E/post jan.otto.solberg@fotball.no
Tlf: 55 59 58 21( j ) – 938 58224 (mob)
*
Siste nytt finner du på www.fotball.no/hordaland