Framleis mogleg å melde seg på jubileumsfesten

No er det 60 påmelde til jubileumsfesten, det er enno råd å melda seg på festen, men då må det skje raskt til Bodil eller Willy.