Friidretten startar opp att

Friidretten for 4. klasse og oppover er startar opp att på
tirsdagar kl 18.00 – 19.15. 
Kvinnheradsmesterskap er 18. og 19. september på Husnes Idrettspark.
Idrettskulen er ikkje heilt klar enda, vi kjem tilbake med dato for oppstart.