Gamle avisutklypp

Leif Sverre Enes har teke vare på eindel avisutklypp frå storheitstida til A-laget seint på 80-talet. Desse klyppa har vi fått låna og scanna inn i eit adobedokument. Her er mykje godt lesestoff og bilete for både gamal og ung. Er det andre som har samla slikt tek vi gjerne i mot det for scanning.


» Klikk her for å finne avisutklyppa