Gamle fotball – lagbileter

Knut Johannes har teke vare på nokre gamle lagbileter frå 70- og 80 talet. Desse har vi scanne inn og vil dela dei her på nettet. Vi legg dei og ut på Facebook, og det hadde vert artig om folk hadde «tagga» seg sjølve eller nokon dei kjenner att.