God Jul og Godt Nyttår

Rosendal Turnlag vil ynskje alle ei god jul og eit godt nyttår! Vi takkar samstundes for gode prestasjonar og god dugnadsånd i året som har gått!