God Jul!

Rosendal Turnlag vil ynskje ei god jul til alle medlemmer, tillitsvalde, trenarar og sponsorar.