Hjartestartar og båre på plass

Den nye hjartestartaren og ei båre er no hengt opp på nedsida av kiosken ved grassbanen. Rosendal Turnlag håpar at eit så viktig hjelpemiddel får henga i fred og kun brukt til det formålet det er tiltenkt. Til opplysning så vil ein alarm høyrast ved åpning av boksen til hjertestartaren.