HUSK!! Trenar -lagleiarmøte

Tirsdag 22.november, kl.19:00 er det klart for trenar- lagleiarmøte i Rosendal Samfunnshus, rom 208, hjørnet 2. etg mot Rådhuset


Saksliste
 • Sesongen 2011
 • Sportslegopplegg
 • Utstyr, ballar, mål, drakter m.m.
 • Innlevering av utstyr, ballar, drakter, ferjekort, nøkler, m.m.
 • Rydding i skap
 • Årsmelding for 2011
 • Heimesida på nett
 • Sportsplan og bruk av denne
 • Påmelding på cuper, Norway Cup og andre
 • Behov for kurs
 • Oppstart av keepertrening
 • Bruk av gymsal og kunstgrasbane i vinter
 • Eventuelt

  NB. Alle trenarar og lagleleiarar i R.T. bør stille, så styret får god tilbakemelding på ståa i alle ledd.