Husk!! Trenar og lagleiarmøte

Onsdag 30. mars klokka 18:30 vert det trenar og lagleiar møte for fotballgruppa. Møte er i Rosendal Samfunnshus, rom 208 (rom på hjørna, 2. etg, mot rådhuset).


1. Sesongen 2011
2. Treningstider
3. Bruk av baner
4. Bruk av garderober
5. Kollisjon trening-kamp
6. Sikring av mål
7. Rydding etter trening og kamp
8. Utstyr
9. Behov for baller, nøkler og annet
10. Betaling av dommere
11. Holdninger overfor dommer, mot -og medspillere
12. Fotballskule
13. Bruk av heimeside
14. Info om diverse, egenandeler m.m.
15. Eventuelt

Vel møtt!

Helsing styret, R.T. Fotball.