I anledning Hordaland Fotballkrets’ 100 års jubileum lyser vi ut en stor fotokonkurranse!

HFK ønsker å få tilsendt aktivitetsbilder fra tidligere fotballsesonger. Har du et blinkskudd av spillere, trenere, tilskuere eller dommere i aksjon – enten fra nyere tid eller fra «gamle dager», oppfordrer vi deg til å delta i konkurransen!!!


Husk å opplyse fotograf, omtrent når bildet ble tatt (og eventuelt navn/involverte lag på bildet), i tillegg til din egen kontaktinformasjon.

Bildene vil blant annet bli brukt i ulike sammenhenger gjennom jubileumsåret og som illustrasjon på HFKs nettsider www.fotball.no/hordaland.

Vinner(-ne) premieres på HFKs Kretsting/jubileumsmiddag 12. februar 2011 og det vil bli flotte premier!

Et utvalg av bildene og kunngjøring av vinner(-ne) vil også offentliggjøres på våre nettsider etter 12.2.

Fristen for innsending av bilder er satt til mandag 7. februar 2011 og sendes pr. mail til hordaland.fotball@fotball.no / ellinor.saelensminde@fotball.no eller pr. post til Hordaland Fotballkrets, postboks 6143 Postterminal, 5892 Bergen.

Mvh
Ellinor N. Sælensminde
Hordaland Fotballkrets
Kretskonsulent
Tlf. 55 59 58 20
Faks. 55 59 58 29
ellinor.saelensminde@fotball.no

Norges Fotballforbund (NFF) 
www.fotball.no/hordaland