Idrettsskulen 1.- 4. klasse

Terminlista for idrettsskulen for fyrste til fjerde klasse er klar.