Info om barnetrim

Det vert ikkje barnetrim lørdag 12. november pga loppemarknad.
Siste lørdag med barnetrim før jul vert lørdag 26 november.