Informasjon Fotballforsikringen 2011

NFF har et sterkt fokus på Fotballforsikringen og ønsker å tilby våre medlemmer markedets beste dekninger. Vi har etablert et unikt konsept hvor Idrettens Helsesenter (IHS) er en meget viktig del i behandlingen av de som skades.

 


IHS sørger for at alle skadebehandlere er kvalitetssikret og har en unik kompetanse innen idrettsmedisin. Dette betyr bedre behandling og raskere rekonvalesens for de som skades. I tillegg kan IHS tilby generell rådgivning hva gjelder helserelaterte spørsmål.

Vi har her vedlagt en del informasjon som også inkluderer et felles forsikringsbevis som skal sendes til alle medlemmer som er omfattet av forsikringen.

» Forsikringsbevis
Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring gjennom Norges Fotballforbund og det er et krav i forhold til forsikringsavtaleloven at alle som er omfattet av forsikringen skal ha et forsikringsbevis.

Vi ber derfor klubbene om å videresende forsikringsbeviset til alle klubbens medlemmer som er dekket av Fotballforsikringen 2011.

Forsikringsbeviset ligger også tilgjengelig på www.fotballforsikring.no 

» Hvorfor NFF og IHS anbefaler utvidet forsikring
Plansjen viser endringer i ytelser for 2011 og hvorfor man bør vurdere å kjøpe utvidet forsikring. NFF ber om at denne sendes sammen med forsikringsbeviset til spilleren/foresatt.

Utvidet forsikring kan bestilles på www.fotballforsikring.no

» Fotballforsikringen 2011
Denne presentasjon er mer utførlig og ment til bruk i presentasjoner som klubber eller lagledere benytter i møter med spillere eller foresatte om fotballforsikringen. Den gir også mer utfyllende informasjon om Fotballforsikringen 2011 og hvordan den virker og hvilke parter som er involvert.

Vi håper dere finner denne informasjonen nyttig og skulle dere ha noen innspill om Fotballforsikringen så tar vi gjerne imot disse da vi kontinuerlig ønsker å utvikle denne ordningen til medlemmenes beste.

For mer informasjon om Fotballforsikringen se www.fotballforsikring.no

Med hilsen
Stein Pedersen
Fagansvarlig Forsikringer og Overganger
+47 958 16 722
stein.pedersen@fotball.no

Norges Fotballforbund (NFF)
www.fotball.no