Informasjon frå Rosendal Trim

Rosendal Trim har inngått avtale med fysioterapeut Sveinung Eskeland der han disponerar trimsenteret mandag, onsdag og fredag frå kl 1100-1300. Vennligst respekter desse tidspunkta, men kom gjerne med tilbakemelding til Rosendal Trim dersom dette vert vanskeleg for deg då avtalen vil bli evaluert mot slutten av 2014.
Mvh Geir Ove Fosse.