Informasjon om Tine Fotballskule

Mandag, tirsdag og onsdag 27 – 29. juni, kl. 09:00 – 14:00 kvar dag. Første dag samlast alle i gymsalen, og alle må vera på plass til klokka 09:00. Der vert det registrering, inndeling i puljer, utlevering av utstyr m.m. All aktivitet føregår på gras eller kunstgrasbanen.


Fruktserveringa skjer ved kiosken, mens brødmåltidet føregår i Samfunnshuset. Instruktørane må møte kl. 08:30 kvar dag i møterommet i 2. etg for info.

For dei som ikkje har betalt må me minne på om at dette må gjerast før oppstart.
Kontonr.: 3460 12 14298

Velkommen til alle!