Informasjon til fotballskuledeltakarar/instruktørar

Innstruktørane møter seinast kl. 08:30 på klubbrommet for info. Deltakarar møter seinast kl. 09:00 i gymsalen for innsjekk og utlevering av utstyr. Ta med klede etter været. Velkommen til alle!