Informasjonsskilt til Melderskin

På seinsommaren fekk turgruppa sett opp 5 informasjonsskilt langs ruta til Melderskin. Skilta er plassert på Årom, Kassen, Skardsklyp, Holo og på toppen, og tekstane (på både norsk og engelsk) forklarar litt om namnet, geologi og historier knytt til stadane.Vi vonar turgåarane vil synest at å lesa skilta set ein ekstra spiss på opplevinga. Litt av tanken er elles å gje alle kjensla av at Melderskin er eit fjell det står ekstra vyrdnad av. Turgruppa vil takka Kaare Skaala som har skrive tekstane, Roald Toskedal som har omsett til engelsk, og Svein Jarle Mehl som har utført ymse sveisearbeid.  

21. september 2008
Rosendal Turnlag – turgruppa
Morten Nygård