Ingen overgangar til Trio

Verken Vegard Enes Ludvigsen eller Anders Nilsen har meldt overgang til Trio slik Kvinnheringen skreiv. Det har vert kontakt, men ingen kontrakt er underskriven.